NEVS i Trollhättan erbjuder dessa externa utbildningar:

  • Grundläggande utbildning inom skruvförbandsteknik
  • Grundläggande korrosionslära
  • Truckförarutbildning A, B och D1

 

Grundläggande utbildning inom skruvförbandsteknik

En konstruktion är inte starkare än sin svagaste länk. Ofta används skruvförband för att hålla samman en mängd detaljer. Rätt utformat och åtdraget skruvförband lägger grunden till god kvalitet och kostnadseffektivitet.

NEVS i Trollhättan erbjuder grundläggande utbildning i skruvförband och åtdragningsteknik med inriktning fordon och industriell produktion. Utbildningen vänder sig till konstruktörer, produktionstekniker, operatörer, inköpare och kvalitetsansvariga.

Kursen tar 2 timmar och kostar 2 000 kronor exkl moms.

Det finns också en fördjupad kurs, som förutsätter vissa grundläggande terminologi-kunskaper inom förbandsteknik. Den kursen tar ca  6 timmar, kostar 6000 kronor exkl. moms per person.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående covid-19.

Anders Jagefeldt, Key Account Manager på NEVS, svarar på frågor och tar emot ej bindande anmälningar till kursen. Telefon: 073 9665461. Email: anders.jagefeldt@nevs.com

Efter det att vi tagit emot intresseanmälningar, så kommer vi att planera in ett eller flera kurstillfällen, som man kan anmäla sig till, och då är avtalet bindande.

 

Grundläggande korrosionslära

Visste du att ordet korrosion kommer från latinets corrodere, som betyder fräta sönder? Även andra material än metaller, såsom plaster eller keramer, kan korrodera. I dagligt tal syftar man dock vanligen till korrosion av metaller, när man använder begreppet korrosion.

Vill du lära mer om korrosion? NEVS i Trollhättan arrangerar en grundläggande kurs om korrosionens uppkomst och hur olika metaller påverkas av miljön omkring oss, olika korrosionstyper och hur man kan förhindra uppkomst. Den kräver inga förkunskaper.

Kursen tar 2 timmar och kostar 2 000 kronor exkl moms.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående covid-19.

Anders Jagefeldt, Key Account Manager på NEVS, svarar på frågor och tar emot ej bindande anmälningar till kursen. Telefon: 073 9665461. Email: anders.jagefeldt@nevs.com

Efter det att vi tagit emot intresseanmälningar, så kommer vi att planera in ett eller flera kurstillfällen, som man kan anmäla sig till, och då är avtalet bindande.

 

 Truckförarutbildning A, B och D1

Utbildningen vänder sig till alla som använder truckar eller arbetsledare som kommer i kontakt med truckar i sitt arbete. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska den som arbetar med truck ha sådan utbildning att tillräckliga kunskaper uppnåtts, samt erhållit arbetsgivarens tillstånd att köra truck.

Utbildningsplanen följer TLP 10, vilken rekommenderas av Arbetsmiljöverket.

1-5 dagars utbildning beroende på tidigare kunskap och typ av förarbevis. Förarutbildning typ A,B och D1. Truckkörkort utfärdas efter godkända teoretiska och praktiska prov.

Förkunskaper: Körkort lägst klass AM, samt goda kunskaper i svenska språket.

Språk: Svenska

Kostnad: 4.000kr/person

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående covid-19.

Anders Jagefeldt, Key Account Manager på NEVS, svarar på frågor och tar emot ej bindande anmälningar till kursen. Telefon: 073 9665461. Email: anders.jagefeldt@nevs.com

Efter det att vi tagit emot intresseanmälningar, så kommer vi att planera in ett eller flera kurstillfällen, som man kan anmäla sig till, och då är avtalet bindande.