Konstruerad för återvinning

Nevs representerar ett starkt engagemang och ansvar för miljö och säkerhet. Visionen är att forma mobilitet för en mer hållbar framtid, vilket innebär att vi tänker vara med och påverka utvecklingen för att minimera negativ miljöpåverkan. Redan i konstruktionsstadiet tar Nevs hänsyn till återvinningsaspekten med användning av återvunnet och miljövänligt material som en viktig och naturlig del.

Bilens miljöegenskaper och återvinningsbarhet påverkas bland annat av materialval, avfallshantering, återvinnings- och konstruktionslösningar. Detta tar vi hand om genom en noggrann planering och en medveten design.

När det är dags att skrota din bil

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 85 procent. Från och med år 2015 gäller 95 procent. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem som heter Bilretur.

Vad som gäller för producentansvaret kan du läsa mer om på BIL Swedens hemsida.