18/06/2018

NEVS bokslut för 2017 klart: Investeringarna fortsätter

Nu är NEVS AB:s årsredovisning för 2017 skickad till Bolagsverket. Av den framgår att förlusten för året var 996 miljoner kronor, ungefär lika mycket som året innan (993 miljoner kronor).

Läs mer