– Jag är glad att vi i dag har färdigmonterat vår första bil för att verifiera samtliga produktionssteg. Inför vårt beslut att starta serieproduktion av Saab-bilar behöver vi slutföra några kvarvarande dialoger om att bygga partnerskap med underleverantörer. Vi vet nu att anläggningen är klar för produktion, säger Mattias Bergman, tf vd för Nevs.