Maria Oinas tillträder tjänsten som VP Quality & Environment den 1 januari 2016 och ersätter då Kjell AC Bergström som går i pension. Maria kommer närmast från Volvo Powertrain AB i Köping där hon tjänstgjort som Quality Director sedan 2009.

Innan dess arbetade Maria Oinas som Financial Manager vid Cromtryck AB i Vällingby och har tidigare lång erfarenhet från ABB Atom Services och ABB Atom Fuel Division i Västerås där hon arbetat med kvalitetsfrågor under tolv års tid.

– Jag är tacksam för att Maria Oinas från årsskiftet blir en del av vår ledningsgrupp och axlar den viktiga rollen att leda vårt kvalitets- och miljöarbete. För ett så värderingsstyrt företag som Nevs, där alla är dedikerade vår vision om att forma mobilitet för en mer hållbar framtid, kommer kvalitet och miljö alltid att vara en del av grundförutsättningarna för vår framgång, säger Nevs vd Mattias Bergman.