Mattias Bergman är idag Vice President med ansvar för affärsutveckling, samhällskontakter och kommunikation. Han har en flerårig erfarenhet av internationell affärsutveckling med ledande befattningar ibland annat exportrådet (idag Business Sweden) i Kina, Japan, Korea och Malaysia. Mattias har en Master of Business Administration från Copenhagen Business School och en fil. kand. från Stockholms universitet.

– Jag är väldigt glad över att Mattias har accepterat att leda Nevs tills dess att vi har rekryterat en permanent vd. Mattias bevisade resultat av att utveckla internationella affärer är en självklar styrka. Nevs huvudägare Kai Johan Jiang fortsätter som CEO att fokusera på den strategiska utvecklingen av Nevs och dess samarbeten, säger Karl-Erling Trogen, styrelseordförande i Nevs.

– Det är med stolthet och ödmjukhet som jag tackat ja till rollen som tf vd för Nevs. Tillsammans med ledningsgruppen kommer jag att förbereda för en produktionsstart senare i år och vi kommer att fortsätta att utveckla företaget till att bli en ledande producent med fokus på elbilar, säger Mattias Bergman, tf vd för Nevs.