National Electric Vehicle Sweden AB startar ny verksamhet i Trollhättan för utveckling och tillverkning av elbilar.

National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) och Saab Automobiles konkursbon har träffat avtal om köp av huvuddelen av tillgångarna i Saab Automobile AB, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB. I förvärvet ingår samtliga aktier i det fastighetsbolag som äger anläggningarna i Trollhättan. Priset för tillgångarna är inte ännu offentligt. Saab Automobile Parts AB, liksom immateriella rättigheter som avser Saab 9-5, vilka ägs av General Motors, ingår inte i köpet.

‒ Försäljningen till NEVS är vår viktigaste åtgärd för att realisera tillgångarna i konkursen. Vår ambition har hela tiden varit att hitta en helhetslösning innan sommaren, så i dag är vi mycket glada att ha nått denna överenskommelse, säger konkursförvaltarna Anne-Marie Pouteaux, Wistrand Advokatbyrå och Hans L Bergqvist, Advokatfirman Delphi samt Kent Hägglund, Advokatfirma DLA Nordic, medförvaltare för bland annat Saabs varumärkes- och firmarättigheter.

NEVS är ett internationellt konsortium med intressen från Japan, Sverige och Kina. Företaget kommer starta en ny verksamhet i Trollhättan, där all utveckling och produktion inriktas på elbilar.

Den första modellen som utvecklas utgår från den befintliga Saab 9-3, som anpassas till eldrift med hjälp av avancerad elbilsteknologi från Japan. Lanseringen planeras till omkring årsskiftet 2013/2014. Parallellt med konverteringen av Saab 9-3 utvecklas en helt ny modell med ytterligare japansk spetsteknologi. Marknadsföring och försäljning kommer att ske globalt, med ett initialt fokus på Kina, som bedöms vara den största och mest betydelsefulla marknaden för elbilar.

– Kina gör stora investeringar för att utveckla elbilsmarknaden. Detta driver det teknikskifte som pågår för att minska beroendet av fossila bränslen. Allt fler kineser har råd med bil, men världens oljetillgångar räcker inte till om alla köper bensin- eller dieseldrivna fordon. De kinesiska kunderna efterfrågar en premium-elbil. Genom köpet av Saab Automobile i Trollhättan kommer vi att kunna erbjuda det, säger Kai Johan Jiang, grundare och huvudägare i National Modern Energy Holdings Ltd, bolaget som är majoritetsägare i NEVS.

Målet för NEVS är att etablera sig som en ledande tillverkare av elbilar. Ett antal nyckelpersoner håller på att anställas och härnäst kommer ingenjörer att rekryteras till Trollhättan för att snarast påbörja produktutvecklingen. Hela utvecklingsfasen genomförs i samarbete mellan svenska, japanska och kinesiska ingenjörer.

– Jag är mycket glad att vi får ta tillvara Saab Automobiles kunnande inom fordonsdesign och produktion. Vi kan nu starta en ny framtidsinriktad verksamhet i Trollhättan. Där finns en produktionsanläggning i absolut toppklass. Vi kombinerar svensk bilindustriell erfarenhet inom design och tillverkning med japansk elbilsteknologi och en stark närvaro i Kina. Elbilar drivna av grön el är framtiden och framtidens elbil kommer från Trollhättan, säger Karl-Erling Trogen, styrelseordförande för NEVS.

Om National Electric Vehicle Sweden AB

National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) har bildats med avsikt att förvärva tillgångarna i Saab- konkurserna. Med stöd av befintliga resurser och tillförsel av japansk spetsteknologi planerar NEVS att inleda ny verksamhet i Trollhättan med målet att bli en ledande tillverkare av elbilar. www.national-ev.se

Mediekontakter:

National Electric Vehicle Sweden AB

Mikael Östlund, Presschef Pressjour: 070-885 04 79
info@national-ev.se

Konkursförvaltare:

Anne‐Marie Pouteaux, Partner/Advokat, Wistrand Advokatbyrå Tel. 0708‐62 02 92
anne‐marie.pouteaux@wistrand.se

Hans L. Bergqvist, Partner/Advokat, Advokatfirman Delphi Tel. 0709‐25 25 51
hans.bergqvist@delphi.se

Kent Hägglund, medförvaltare, Partner/Advokat, Advokatfirma DLA Nordic Tel. 0705-43 68 35
kent.hagglund@dlanordic.se