National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) har den 31 augusti fullföljt förvärvet av huvuddelen av tillgångarna i Saab Automobile AB, Saab Automobile Powertrain AB och Saab Automobile Tools AB. Förutsättningarna för att implementera affärsplanen är nu på plats. Förvärvet innefattar IP-rättigheterna för Saab 9-3, IP-rättigheterna för Phoenixplattformen, verktyg och fabriksanläggningen samt test- och labfaciliteter. Dessutom ingår samtliga aktier i det fastighetsbolag som ägt anläggningarna i Trollhättan. Köpeskillingen är erlagd kontant. Beloppet är inte offentligt.

– Konkursförvaltarna är mycket nöjda med att affären mellan NEVS och konkursbona, som samtliga inblandade parter har arbetat väldigt intensivt med under en längre tid nu är slutförd, säger Anne-Marie Pouteaux, Wistrand Advokatbyrå och Hans L Bergqvist, Advokatfirman Delphi samt Kent Hägglund, Advokatfirma DLA Nordic, medförvaltare för bland annat Saabs varumärkes- och firmarättigheter.

– Nu kan arbetet med att implementera affärsplanen intensifieras med fokus på att ta fram en elbil i världsklass i Trollhättan. Om cirka ett och ett halvt år planerar vi att lansera vår första elbil, som bygger på Saab 9-3-teknologier och nyutvecklad elektrisk drivlina. Jag vill tacka konkursförvaltarna för ett gott samarbete i denna mycket komplexa process, säger Karl-Erling Trogen, styrelseordförande för National Electric Vehicle Sweden AB.

– Utvecklingsarbetet av vår första elbil har pågått en längre tid i Kina och Japan, och i och med att vi nu äger anläggningen kan vi fortsätta utvecklingen på plats i Trollhättan, säger Kai Johan Jiang, vd i National Electric Vehicle Sweden AB.

NEVS ägs till 100 procent av National Modern Energy Holdings Ltd, vars grundare och huvudägare är Kai Johan Jiang.

NEVS har träffat ett licensavtal med Saab AB om att använda namnet Saab som varumärke på framtidens bilar. Företaget som tillverkar bilar heter National Electric Vehicle Sweden AB, ”NEVS”. Bilarna och tillhörande produkter och tjänster kommer att namnges SAAB. Den nuvarande logotypen kommer inte att användas.

Rekrytering av ledningsgrupp och nyckelkompetenser pågår. Hittills har cirka 75 personer fått erbjudande om anställning.

Presskontakt National Electric Vehicle Sweden AB: Johan Andersson, tel 070-885 04 79.