Periodens aktiviteter i sammandrag:

  • Nevs gick ur rekonstruktionen efter att borgenärerna accepterat ackordsförslaget vid Vänersborgs tingsrätt den 23 mars.
  • Staden Tianjin och It-bolaget SRIT nya delägare i Nevs.
  • It-bolaget Teamsun delägare i Nevs JV bolag i Tianjin.
  • Samarbetsavtal med Dongfeng Motors om bl a produktutveckling samt med Tübitak om utvecklingen av en turkisk nationell bil.
  • Styrelsen utökad med en vice ordförande och fackliga representanter.

 

Finansiella kommentarer:

  • God kassalikviditet i koncernen, 1 282 Mkr.
  • Nettoomsättning på 50 Mkr, vilket är i nivå med föregående år och består huvudsakligen av försäljning av tjänster. Utöver detta övriga intäkter från försäljning av licenser på 370 Mkr.
  • Periodens resultat blev minus 86,6 Mkr vilket är avsevärt bättre än föregående år och ledningen jobbar hårt för att nå en hållbar lönsamhet.

 

Efter rapportperioden:

  • Nevs blev skuldfritt efter att den andra och sista ackordsutbetalningen på 231 Mkr genomfördes i september, efter rapportperioden, och är ”Going Concern”.
  • Koncernens soliditet är mycket stark, 99 % per 2015-09-15.

 

Intervjun med Mattias Bergman finns här.

 

 

2015-10-27 Nevs delårsrapport januari-augusti 2015.pdf (2,1 MB)