National Electric Vehicle Sweden AB har utökat styrelsen med Finn Johnsson, samt med representanter för de två delägarna, Tianjin stads utvecklingsområde, THT, och State Research Information Technology, SRIT.

Finn Johnsson har under många år innehaft ledande befattningar i internationellt och svenskt näringsliv. Bl a som styrelseordförande i AB Volvo och som styrelseledamot i Industrivärden, Skanska och andra företag, samt som VD för Euroc, Mölnlycke Health Care och United Distillers. För närvarande är Finn Johnsson bl a ordförande i Västsvenska handelskammaren, Ovako, Thomas Concrete Group och flera mindre företag.

– Jag är glad över att kunna välkomna våra kinesiska delägare i styrelsen. Det är viktigt för Nevs att ha aktiva ägare med en nära insyn och förankring. Finn Johnssons erfarenhet av styrelsearbete och företagsledning blir en strategisk förstärkning för styrelsen i utvecklingen av bolaget, säger Kai Johan Jiang, Nevs styrelseordförande.

Nevs styrelseledamöter:

Kai Johan Jiang, ordförande

Stefan Tilk, vice ordförande

Mattias Bergman, vd

Ronnie Hermansson, medarbetarrepresentant, Unionen

Finn Johnsson

Ming Li, SRIT

Limin Sun, THT

Suppleanter:

Mikael Kubu                         

Stefan Larsson, medarbetarrepresentant, IF Metall