Nevs har betalat den andra och sista delen av ackordet till 106 borgenärer. Den totala summan uppgår till 231 miljoner kronor. Detta innebär att Nevs inte längre har några skulder till borgenärerna.

Nevs gick ur rekonstruktionen i april 2015 efter att ackordsförslaget godkänts av 98,2 procent av antalet borgenärer. Enligt ackordet ska den sista utbetalningen ske inom sex månader från det datum tingsrättens beslut vunnit laga kraft, dvs senast den 14 oktober.

– Det stärker oss att vara skuldfria, för att kunna fortsätta bygga relationer med industriella, finansiella och teknologiska partner som är viktiga för oss i arbetet att utveckla och implementera vår nya affärsplan. Att göra dessa betalningar tidigare än avtalat var viktigt för oss, säger Nevs vd Mattias Bergman.

I maj 2015 kunde Nevs presentera staden Tianjin och It-bolaget State Research Information Technology (SRIT) som nya strategiska delägare. Investeringen från de nya delägarna har genomförts som planerat. Produktionsanläggningen i Tianjin, som kommer att bli Nevs andra fordonsfabrik med fokus på elbilar, är under uppbyggnad som ett komplement till Trollhättefabriken.