National Electric Vehicle Sweden AB (Nevs) och Dongfeng Motor Corporation (Dongfeng) har idag den 17 augusti 2015 tecknat ett strategiskt samarbetsavtal i syfte att nå gemensamma globala industriella synergier.

Sedan i juli i år har Nevs arbetat med Dongfeng kring teknisk utveckling av komplettbils-projekt för att dels öka Dongfengs tekniska förmåga och dels förbättra Nevs egen kapacitet för fordonsutveckling. Nu har båda företagen kommit överens om att utöka samarbetet till att också omfatta affärsområden som inköp och distribution globalt.

Dongfeng har flera strategiska partnerskap med internationella fordonstillverkare som AB Volvo, och äger 14 procent av aktierna i PSA. Dongfeng Motor, som har joint venture i Kina med Peugeot, Citroën, Renault, Nissan, Infiniti, Honda och Kia, är ett av världens största bilföretag med en årlig produktion på över 3,83 miljoner fordon under 2014 och 1,83 miljoner under första halvåret 2015. Ett långsiktigt och strategiskt samarbete med Dongfeng har stor betydelse för utvecklingen av Nevs affärsplan.

Enligt avtalet kommer Dongfeng att stödja Nevs när det gäller uppbyggnaden av produktion samt forskning och utveckling av elfordon i Tianjin, samt bidra till Nevs uppbyggnad av sina distributionskanaler i Kina med stöd av Dongfengs återförsäljarnät.

Nevs kommer att stödja Dongfeng i utvecklingen av deras närvaro på viktiga marknader i Europa och Nordamerika, samt att få Dongfengs egna varumärken att möta gällande krav och regleringar.

– Dongfeng är en av de ledande fordonskoncernerna i världen. Genom vårt samarbete med dem kommer Nevs att nå industriella synergier, kunna dela utvecklingskostnader, öka leverantörsbasen och öka den totala konkurrenskraften för våra egna framtida produkter. Det här samarbetet är ett viktigt steg för Nevs att bli en framträdande tillverkare av elfordon, säger Mattias Bergman, VD, Nevs.

DFM – fakta

Dongfeng Motor Corporation (DFM) är Kinas tredje största fordonstillverkare med huvudkontor i Wuhan, Hubei-provinsen. I december 2014 DFM hade totalt cirka 176 000 heltidsanställda.

DFM har strategiska samarbeten med en mängd internationella fordonstillverkare i Kina däribland Peugeot, Citroën, Renault, Honda, Kia, Nissan och Infiniti. Den totala produktionen under 2014 var 3.830.000 fordon och omsättningen var 483 miljarder RMB.

Under 2012 förvärvade DFM 70 % av T engineering, ett Trollhättan- baserat verkstadsföretag och en avknoppning från Saab Automobile Powertrain.

År 2014 förvärvade Dongfeng Motor 14 % av aktierna i PSA Peugeot Citroën.

DFM är listat som nummer 113 i världen på Fortune 500.