Vänersborgs tingsrätt beslutade idag den 15 april att företagsrekonstruktionen ska upphöra då syftet med rekonstruktionen uppnåtts.

Rekonstruktionen av Nevs inleddes den 29 augusti 2014 för en period om tre månader. Rekonstruktionen förlängdes med ytterligare tre månader vid två tillfällen, den 11 december 2014 och den 11 mars 2015.

Den 23 mars 2015 beslutade Vänersborgs tingsrätt att fastställa Nevs ackordsförslag efter att 98,2 procent av antalet borgenärer, representerande 98,6 procent av skulden, godkänt ackordet. Beslutet vann laga kraft den 14 april.

Länk till tingsrättens beslut