Stefan Tilk har utnämnts till vice ordförande i Nevs styrelse vid en extra bolagsstämma.

Samtidigt har de fackliga representanterna Ronnie Hermansson, Unionen, och Stefan Larsson, IF Metall, tillträtt som ordinarie ledamot respektive suppleant i styrelsen.

Stefan Tilk har mer än 20 års erfarenhet av internationellt arbete inom bilbranschen, både som chef och som styrelseledamot i olika bolag. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och har haft många ledande befattningar runt om i världen för både Volvo Bussar och Volvo Lastvagnar. Tilk har också innehaft lednings- och styrelseroller inom Geveko AB, samt ledningsroller inom ÅF-gruppen och arbetat med internationella organisationer.

– Jag har känt Stefan personligen under lång tid. Jag är tacksam för att han accepterat en plats i styrelsen och jag är övertygad om att han tillsammans med Nevs ledningsgrupp kommer att ytterligare stärka grunden för Nevs framtida tillväxt, säger Kai Johan Jiang, Nevs styrelseordförande.

– Jag är hedrad över att få ingå i styrelsen för Nevs och vara en del av företagets vision om en hållbar framtid. Nevs nya ägarstruktur och kommande samarbeten är spännande och jag ser fram emot att driva företaget vidare framåt genom både möjligheter och utmaningar, säger Stefan Tilk, vice styrelseordförande, Nevs.