Tübitak, Turkiets vetenskapliga och tekniska forskningsråd, har fått i uppdrag att utveckla en turkisk nationell bil och har valt National Electric Vehicle Sweden AB, Nevs, som industriell partner för projektet.

Samarbetet mellan Nevs och Tübitak inleddes i juni 2015 och samarbetet ska generera framtida industriella synergier när det gäller utveckling och tillverkning. På kort sikt innebär samarbetet att Nevs tillgångar sätts i arbete och ger Turkiet en snabb tillgång till Nevs kompetens och erfarenhet kring fordonsutveckling.

Nevs kommer också att bidra med sin kompetens i utvecklingen av affärsplanen och uppbyggnaden av leverantörs- och distributionskedjor.

Tillsammans med Nevs nya delägare Tianjin och SRIT samt partnern Teamsun, liksom samarbetsavtalet med Dongfeng Motor, är samarbetet med Turkiet ett viktigt steg i att bygga upp Nevs som en stark fordonstillverkare med industriella, teknologiska och finansiella partner.

– Jag är mycket stolt över att kunna presentera det här strategiska samarbetet. Turkiet kommer att bli en långsiktig partner och vi kommer båda att dra stora fördelar från detta. Med Turkiets satsning på eldrivna fordon är detta också ett viktigt steg mot vår egen vision – att forma mobilitet för en mer hållbar framtid, säger Mattias Bergman, vd Nevs.

Fakta om Tϋbitak
Turkiets vetenskapliga och tekniska forskningsråd, Tübitak, är den ledande institutionen för styrning, finansiering och genomförande av forskning i Turkiet. Tübitak grundades 1963 med uppdraget att främja vetenskap och teknik, bedriva forskning och stödja turkiska forskare.

Tübitak är en självständig institution och styrs av en vetenskaplig styrelse vars medlemmar väljs från framstående forskare från universitet, näringsliv och forskningsinstitutioner. Tübitak ansvarar för att främja, utveckla, organisera, genomföra och samordna forskning och utveckling i linje med nationella mål och prioriteringar. Tübitak är en nyckelinstitution för det turkiska nationella bilprojektet.

http://www.tubitak.gov.tr/en