NEVS vill kartlägga människors transportbeteenden. Kan Trollhätteborna tänka sig att dela bil med andra, om det sker smidigt och kostnaderna för transporterna minskar kraftigt?

Det är frågan som ska besvaras i ett projekt, SESMA, där även Trollhättans Stad, Högskolan Väst och RISE ingår.

NEVS lär vara den enda biltillverkaren i världen som hävdar att det totala antalet bilar måste minska. Den inställningen delas även av Trollhättans Stad, som vill vara en hållbar kommun och leva upp till miljömål, bland annat genom att minska invånarnas bilägande och bilåkande. Nu ska forskare på Högskolan Väst väva samman dessa behov och titta på möjligheten till ett utökat användande av bilar som ingår i ett system där man delar på användningen av bilarna.

NEVS ställer upp med fem fordon för projektet SESMA, som står för Sharing Economy, Smart Mobility Acceptance.

Just nu talas det mycket om smarta städer och autonoma bilar, men samtidigt finns det inte mycket forskning om hur användarna kan tänka sig använda dessa tjänster. Fokus har fram till nu ofta legat på de tekniska lösningarna.

”Tekniken finns men vi vet väldigt lite om hur människor reagerar på detta eller om människors attityder och inställning till självkörande bilar och deras förhållande till delningstjänster av bilar”, säger Lars-Olof Johansson, forskare i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande och projektledare på Högskolan Väst.

Ska vara enkelt med nya mobilitetslösningar

NEVS är med i projektet för att man är intresserad av att möjliggöra delningsekonomi genom nya mobilitetstjänster, där framtidens transporter bygger på att man delar fordon. Det ska vara lika enkelt som om man ägde sin egen bil – men kostnaderna blir väsentligt mycket lägre.

”Vi på NEVS strävar efter ett hållbart samhälle och i det ingår att minska antalet bilar. Eftersom vi vet att de flesta bilar står parkerade 95% av tiden, så borde det vara möjligt att få fler att tänka nytt och att börja dela bilar med andra. Vi lockar inte bara med de positiva miljöeffekterna; att du kan minska dina bilkostnader rejält är också ett viktigt incitament”, säger Nadia Kabir, projektledare på NEVS.

 

”Vi tror att många borde tilltalas av ett sådant upplägg och ser verkligen fram emot att få detta testat i praktiken”, tillägger Nadia Kabir.

För NEVS är detta ett första steg mot att utveckla framtidens mobilitetslösningar i samverkan med Trollhättans Stad och andra aktörer.

Lars-Olof Johansson framhåller särskilt ett par saker som är extra anmärkningsvärda och som också varit upprinnelsen till starten av projektet.

”Det ena är att om vi ska lyckas minska biltrafik måste vi börja dela tjänster med varandra – annars kommer det inte bli färre bilar. Det andra är att de försök som gjorts med självkörande bilar alltid skett i storstäder. Städer som liknar Trollhättan i storlek finns det många av i Sverige – men hur det fungerar i dessa vet man inget om.

Lars-Olof Johansson berättar vidare att en avgörande faktor för Trollhättans Stads inblandning i projektet är byggandet av den helt nya stadsdelen Vårvik och planering av parkeringsytor kontra grönområden.

Följa med familjer i vardagen

Huvudsyftet med projektet är alltså att undersöka och kartlägga individers befintliga mobilitets- och transportvanor samt deras uppfattningar och upplevelser av delade självkörande transporter med elbilar i praktiken. Detta kommer ske genom i huvudsak två större kartläggningar. Den första handlar om en kartläggning av invånarnas transportbeteenden i Trollhättan. Det kommer att ske med hjälp av familjer som blir studieobjekt som man följer. Det andra handlar om att testa ett försök med delningstjänst av el-bilar, också detta hos familjer.

”Vi vill ta reda på hur vi kan vi bygga tjänster kring detta med familjerna som medproducenter av appar eller annat som kan komma i fråga. Vi vet att när användare är med och formar tjänster och digitala applikationer så ökar också acceptansen”, säger Lars-Olof Johansson.

Projektet kommer i sig inte att omfatta självkörande fordon, men resultatet kommer senare att kunna appliceras i det fortsatta arbetet med att utveckla delade och självkörande fordon.

SESMA kommer att pågå hela 2019 och 2020 och sker i samarbete med NEVS, Trollhättans Stad och RISE. Projektet har precis beviljats drygt 3 miljoner kronor från Drive Sweden* och har en total budget på närmare 7 miljoner kronor.

*Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som startats på initiativ av regeringen. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Formas och VINNOVA.

Faktaruta - Mål med projekt SESMA

  1. Skapa en affärsmodell för tillverkare av uppkopplande, autonoma, eldrivna och delade fordon. Här är aktören NEVS.
  2. Skapa riktlinjer för stadsplanering vid omställning mot smart mobilitet i större städer: Här är aktören Trollhättans Stad.
  3. Utveckla demonstratorer av digitala applikationer som stödjer delningsekonomi och smart mobilitet i större städer. (Framtagna av projektets samtliga aktörer.)

För mer information, vänligen kontakta

  • Nadia Kabir, projektledare för mobilitetslösningar på NEVS, 0739-666369
  • Lars-Olof Johansson, projektledare, Högskolan Väst, lars-olof.johansson@hv.se 070-683 33 38
  • Ulrika Lundh Snis, forskare i informatik, Högskolan Väst, 07303 – 86 22 39
  • Håkan Falck, Kontorschef Tillväxt och utveckling, Trollhättans Stad, 0520-49 79 65

Fakta om NEVS AB

NEVS står för National Electric Vehicle Sweden. Företaget har just nu cirka 660 anställda och cirka 40 konsulter i Trollhättan.

Bolaget grundades 2012, efter att man köpt tillgångarna efter konkursen av Saab Automobile AB. NEVS strävar efter att skapa mobilitet för en mer hållbar framtid genom en global portfölj av elbilar, mobilitetslösningar och hållbara erbjudanden till städer. NEVS huvudkontor och utvecklings -och forskningskontor finns i Trollhättan.

De första elbilarna från den nya bilfabriken i Tianjin, Kina, väntas nå kunderna under 2019. Bolaget planerar också att bygga en ny produktionsanläggning med forskningscentrum i Shanghai, Kina. Parallellt med att den produktionen startar väntas även tillverkningen i Trollhättan komma igång.

NEVS arbetar samtidigt med att utveckla självkörande bilar som beräknas vara klara början av 2020-talet, både för Kina och för den europeiska marknaden.

NEVS var det första joint venture-företaget utanför Kina som fick ett godkännande från den kinesiska regeringen att bygga en elbilsfabrik i Kina. I november 2018 fick NEVS licensen för att tillverka bilar i den nya fabriken i Tianjin. 

I oktober 2017 tecknade NEVS och DiDi Chuxing, världsledande på mobilitetslösningar (“Kinas Uber”) ett strategiskt partnerskap och man enades om ett antal steg mot ett omfattande samarbete.

I april 2018 bildade DiDi Chuxing, NEVS, och en rad andra företag i branschen “D-Alliance”. Syftet med denna allians är att bygga upp ett ekosystem med olika billösningar, uppmuntra till bildelning och tillsammans driva bilindustrins övergång mot nya, smarta mobilitets- och energilösningar.

För mer information om NEVS, besök gärna vår hemsida, www.nevs.com