Nevs har under verksamhetsåret 2015 blivit skuldfritt efter att ha slutfört ackordsutbetalningarna i september. Nevs finanser och kassa är god, och de investeringar som bolaget åtar sig kommer att vara finansierade. Ett flertal strategiska samarbeten har inletts med partner som stöder Nevs affärsplan och delar visionen om att forma mobilitetslösningar för en mer hållbar framtid.

 

De likvida medlen uppgår vid rapporttillfället till över 1,1 miljarder kronor efter kapitaltillskott från ägarna om cirka 1,8 miljarder kronor. Ägarna har förbundit sig till ytterligare tillskott om omkring en miljard kronor, vilket kommer att vara en viktig del av verksamhetens finansiering under den inledande fasen. Samtidigt fortsätter bolaget dialogen med partners och finansiärer för att säkra den långsiktiga finansieringen av nästa fas av affärsplanen.

 

Årets resultat är som väntat negativt, samtidigt som underskottet på 335 miljoner kronor är väsentligt lägre än för 2014.

 

Omsättningsökningen är i huvudsak ett resultat av de kontraktsuppdrag om utveckling som Nevs erhållit – och som skapar positiva synergier för Nevs egna utvecklingsprojekt.

 

Viktigare händelser:

 

 • Nevs gick ur rekonstruktionen efter att borgenärerna accepterat ackordsförslaget vid Vänersborgs tingsrätt den 23 mars.
 • Staden Tianjin och It-bolaget SRIT blir nya delägare i Nevs.
 • Två dotterbolag etablerades i Tianjin med fokus på produktion av elektriska fordon samt byggande av ytterligare ett globalt utvecklingscenter.
 • Samarbetsavtal tecknat med Turkiets vetenskapliga och tekniska forskningsråd, Tübitak, om att utveckla en turkisk nationell bil.
 • Start av byggnation av produktionsanläggning, utvecklingscenter och administrativt kontor i Tianjin som komplement till huvudanläggningen i Trollhättan.
 • Ett industriellt och strategiskt viktigt avtal tecknat med den statsägda kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng Motors om bl a produktutveckling.
 • Nevs blev skuldfritt efter att den andra och sista ackordsutbetalningen på 231 Mkr genomfördes i september.
 • Strategiska samarbetsavtal tecknade med Panda New Energy Ltd. och China Volant Industries, Volinco, om leverans av elbilar fram till 2020. Panda ger samtidigt Nevs tillgång till den viktiga och växande marknaden för transport- och tjänstelösningar i Kina.
 • Styrelsen har förstärkts av ledamöter med lång erfarenhet av fordonsbranschen samt fackliga representanter.

 

Finansiella kommentarer:

 

 • God kassalikviditet i koncernen, 1 140 Mkr.
 • Nettoomsättning på 78,5 Mkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år tack var ökad försäljning av tjänster. Övriga rörelseintäkter utgörs främst av försäljning av licenser, 370 Mkr, och ackordsintäkter, 254 Mkr för koncernen och 294 Mkr för moderbolaget.
 • Årets resultat blev minus 335 Mkr vilket är avsevärt mycket bättre än föregående år. Med nya partners och ny ägarstruktur har ledningen under 2016 mycket goda förutsättningar att förverkliga affärsplanen och generera en hållbar lönsamhet.

 

Efter rapportperioden:

 

 • Ramavtal tecknat om delägande i fordonstillverkaren New Long Ma (NLM) i februari 2016.
 • Ramavtal tecknat i mars 2016 med Kinas största elnätsbolag State Grid om leverans av elfordon.


Intervjun med Nevs VD om årsredovisningen finns här:

 

Nevs-Annual-Report-2015.pdf (4,9 MB)