Administrativ Service

Vi är ett härligt team med lång erfarenhet inom olika typer av administrativ support
och vägledning

Human Resources

Låt våra HR-specialister hjälpa dig att utveckla effektiva policyer och rutiner. Vi kan vara behjälpliga i alla typer av HR-processer, både för nystartade eller etablerade bolag, men också för er som behöver genomgå en större neddragning, omorganisation eller annan typ av förändring där externt stöd kan stärka arbetet. Vi kan erbjuda support och vägledning, men också praktisk hjälp med att faktiskt skapa/skriva eller genomföra allt från processer, nyanställningar och löneadministration till workshops, lönesättning, förhandlingsstrategier, handledning för chefer mm. Vi kan även erbjuda Ledarskapsutbildningar med fokus på HR, arbetsrätt och teambildning.

Finans

Vi kan hjälpa dig med att starta upp ekonomifunktionen i ditt nya bolag eller stötta i bytet av ekonomisystem, leda dig i ditt budget-och prognosarbete eller bistå med tex löpande redovisning, bokslut och månadsavstämningar samt hjälpa dig med din digitala utveckling.

Miljö

Vår verksamhet har berörts av många skilda miljöfrågor som rör yttre miljö, tillstånd och produktlagkrav. Vi kan stötta inom olika delar som krävs för miljötillstånd, anmälningar likväl som produktfrågor. Vilka lagkrav behöver ni som företag ta ställning till, hur implementeras REACH, behövs en anmälan för verksamheten, hur säkerställs en bra egenkontroll osv.

Kvalitet

Vi har byggt upp och förbättrat ledningssystem, processer, och rutiner och  anpassa dem för en föränderlig verksamhet och omvärld. Vana vid att arbeta med och uppfylla kraven för ISO9001 och 140001. Lean, ständig förbättring, 5S och förebyggande underhåll ”sitter i våra väggar”. Vi hjälper er gärna med att komma igång eller att förfina och  anpassa befintliga system.

Inköp

Låt oss optimera dina processer och inköp för att maximera lönsamheten. Vi är mycket erfarna inom globalt inköpsarbete där vi kan hjälpa till med upphandlingsprojekt för löpande serieartiklar men även för engångsköp till både de direkta och indirekta behoven.

Vårt erbjudande

Ett erfaret team med djup och bredd

Vi har mångårig erfarenhet från respektive område från NEVS och SAABs olika faser, från uppbyggnadsperioder till storskalig verksamhet. Vårt team kan vägleda dig genom olika faser och behov.