Fastighetsunderhåll

Underhåll med specialistkompetens inom tillverkningsindustri.
Erfarenhet av strukturerat energibesparingsarbete

VVS

Tillståndskontroll, förebyggande och avhjälpande underhåll av system för byggnader och processer.
Byte och uppgradering av utrustning och optimering av reglersystem.
Årligt underhåll med filterbyten.
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) med åtgärder.

El

Felsökning, optimering och uppdatering av elsystem.
Installationer och ombyggnader.
Konstruktion, skåpsbyggnad och idrifttagning.
Besiktningar.

Energioptimering

Genomgång av fastigheter med avseende på energiförbrukning.
Föreslår och genomför energibesparingsåtgärder för el, värme och ventilation.
Håller utbildning och ger information om hur man kan optimera energiförbrukning.

Automation, data och övervakning

Service på reglerutrustningar.  Automationssystem.
Installation, uppdatering och underhåll av nätverk för data och tele.
Uppdatering och utbyte av system för brand och intrångsövervakning.

Vi erbjuder

Lösningar inom fastighetsunderhåll

Tillståndskontroll, förebyggande och avhjälpande underhåll. Rådgivande. Supporta vid uppehåll eller avveckling.