Industrisupport

Vi erbjuder breda lösningar inom industrisupport som automation,
felsökningar och maskininstallation.

Automation

Felsökning, optimering och programmering av de flesta förekommande system.
Stor erfarenhet av Siemens S5/S7, Sattcon, ABB och Mitsubishi.
Programmering i CODESYS med SS-EN 61131 som utgångspunkt.

Robotprogrammering och optimering (ABB och Kuka).

Industriunderhåll

Lång erfarenhet av underhåll på komplexa produktionslinjer.
Felsökning, förebyggande och avhjälpande underhåll.
Renovering och förbättring av mekaniska och elektriska system.

Hjälp vid underhållsplanering enligt gällande standard samt framtagande av underhållsstrategi. Dokumenthantering och nyckeltalsuppföljning. Lång erfarenhet av Lean och 5S.

Maskininstallation

Mekaniskt montagearbete av materialhanteringssystem, pallställ, billyftar mm.
Elektriska installationer och idrifttagning av utrustningar. Anpassningar vid produktionsförändringar. CE-certifiering och riskhantering enligt SS-EN 60204. Uppbyggnad av system för maskinsäkerhet.

Renovering

Renovering av industriteknisk utrustning såsom motorer och
pumpar.
Arbete på mekaniska, pneumatiska och hydrauliska system.
Byte av lager och tätningar.

 

Tillståndskontroll

Stor erfarenhet av underhåll av större fläktar, pumpar och
motorer med vibrationsmätutrustning.
Optimering och inmätning av geometri för axelkopplingar med laser.
Installation av utrustning för kontroll under drift utan att störa produktion.

 

Energioptimering

Optimering av drifter och system för optimal energianvändning.

 

 

 

Vi erbjuder

Lösningar inom industrisupport

Vi har en lång och bred erfarenhet inom området och är specialister på framförallt äldre utrustning.